zgoda

ZGODA NA KOMUNIKACJĘ TELEFONICZNĄ – POINFORMUJEMY CIĘ O ROZWOJU NASZEJ OFERTY.

Zgadzam się na używanie przez BEST-BUS telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania oferty BEST-BUS.

Administratorem danych osobowych jest REMKOS Sp. z.o.o prowadzący działalność pod nazwą firmy BEST-BUS pod adresem Krasiczyńska 5/30 03-379 Warszawa. Dane są przetwarzane w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1) i 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, które można zgłosić na podany wyżej adres

Administratora lub poprzez e-mail na adres: [administratordanych@bestbus.eu]. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.